Activitatea didactica
INFORMATII DESPRE CURSURI


Denumirea cursului
 

Responsabil curs

Masurari Electrice si Electronice
Metodologia Cercetarii Aplicative (la Scoala Doctorala)
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU

Masurari Electrice si Electronice
Procesarea Digitala a Semnalelor
Metrologie Legala si Aplicata

Prof.dr.ing. Gheorghe TODORAN

Masurari Electronice si Senzori
Electronic Measurements and Sensors (engl)
Sisteme Senzoriale Moderne

Prof.dr.ing. Ioan G. TARNOVAN

Instrumentatie Virtuala
Masurari Electrice si Electronice (engl)
Tehnici de Monitorizare si Control
Procesarea Numerica a Imaginilor

Conf.dr.ing. Rodica HOLONEC

Achizitie de Date si Prelucrare de Semnal
Convertoare de Masurare
Sisteme de Achizitie a Datelor
Masurari Numerice

Conf.dr.ing. Romul COPINDEAN

Masurarea Marimilor Neelectrice
Sisteme Senzoriale in Robotica
Masurari Electronice si Senzori

Conf.dr.ing. Titus E. CRISAN

Calitate si Fiabilitate
Fiabilitate

Conf.dr.ing. Radu A. MUNTEANU

Protocoale de Comunicatii
Teletransmisii
Sisteme de Masurare Distribuite

Conf.dr.ing. Florin DRAGAN