Directii de cercetare | Laboratoare de cercetare | Proiecte de cercetare

Centrul de cercetare pentru instrumentatie virtuala si masurari inteligente


Contracte de cercetare derulate in cadrul catedrei de MASURARI ELECTRICE in perioada 2004-2007
1

Studiu privind crearea sistemului national de indexare a publicatiilor stiintifice , Tema A 23, cod CNCSIS 730, nr. Contract 33532/2004 Director grant: Prof.dr.ing.Radu MUNTEANU
 

2
TRADUCTOARE SI TEHNICI MODERNE DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE SPECIALIZATA A DATELOR DE MASURARE CU IMPLICATII IN SISTEMELE SENZORIALE UTILIZATE IN ROBOTICA; Contract CNCSIS, cod 860, perioada 2004-2006. Membrii: Prof.dr.ing. Gh. Todoran, Prof.dr.ing. I.G.Târnovan; Conf.dr.ing. Rodica Holonec; Conf.dr.ing. R.Copîndean, S.l.dr.ing. Fl.Dragan, S.l.dr.ing. T.E.Crisan, Drd.ing. S. Crisan Director grant: Prof.dr.ing. Nicolae D. DRAGOMIR

3
CERCETARI PRIVIND TEHNICI DE RECUPERARE SI PRELUCRARE A INFORMATIEI DE MASURARE IN CIRCUITE SI SISTEME ELECTRICE. Contract CNCSIS 33385/29.06.2004 Cod 889, Membrii: Prof.dr.ing. N.D.Dragomir, Prof.dr.ing. I.G. Târnovan, Conf.dr.ing. Rodica Holonec, Conf.dr.ing. R. Copîndean, S.l.dr.ing. P.O. Bortos, S.l.dr.ing. Fl. Dragan, S.l.dr.ing. T.E. Crisan, Asist.ing. R.A. Munteanu. Director grant: Prof.dr.ing. Gheorghe TODORAN

4
UTILIZAREA APARATURII ANALOGICE SI DIGITALE DE MASURARE A CURENTILOR, TENSIUNILOR SI PUTERILOR, IN ELECTROENERGETICA. 2004-2006 Beneficiar: S.C. FDFEE Transilvania Nord s.a. Cluj-Napoca. Responsabil contract: Prof.dr.ing. Nicolae D. DRAGOMIR

5
Microretele de tensiune continua pentru integrarea optimala a surselor distribuite de energie . Program "Cercetare de excelenta", modul I, tip de proiect P-CD, 2005-2008 Nr. 190.93/13.10.2005; Director proiect: Prof.dr.ing.Radu MUNTEANU

6
Sustinerea integrarii cercetarii românesti în domeniul poluarii electromagnetice în retele, programe si parteneriate europene de profil. Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei si Cercetarii, Programul „Cercetare de excelenta”, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica. Proiect CEEX - MODUL III, Contractor titular: Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iasi . Contractor asociat - Partener P2 : Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca , 2005-2006. Director proiect: Prof.dr.ing. Radu I. Munteanu

7
Cercetari privind dezvoltarea tehnicilor computerizate de screening citologic si asistare a diagnosticului histopatologic . Contract CNCSIS nr. 33385/2004, Tema nr. A40, cod CNCSIS 885, 2004-2006. Director proiect : prof.dr.ing. Radu I. Munteanu

8
Contract de cercetare între Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si MultiPRO vof (Olanda), având ca obiect activitati de cercetare în domeniul tehnologiei senzorilor si dezvoltare de algoritmi în domeniul procesarii semnalelor , octombrie 2005 – mai 2006, Prof.dr.ing. Radu I. Munteanu

9
Dezvoltarea de noi tehnici numerice de analiza si implementarea acestora într-un pachet software destinat optimizarii 3D a dispozitivelor electromagnetice si electrochimice – DESIGN, BWS04/03 . Contract de cercetare bilaterala cu Flandra, partener Vrije Universiteit Brussel, Belgia, 2005-2007, Prof.dr.ing. Radu I. Munteanu

10
Sisteme bazate pe viziune artificiala pentru monitorizare si control inteligent. MEC - CEEX Modul 1, cod 10093, 2006-2008. Director proiect: prof.dr.ing. Radu I. Munteanu

11
Pol de excelenta pentru dezvoltarea infrastructurii de monitorizare si control în economie, prin utilizarea tehnologiilor video avansate. Proiect IMPACT „PETVA” nr. 134/519/2006. Director proiect: prof.dr.ing. Radu I. Munteanu

12
Dezvoltarea de tehnologii video avansate pentru monitorizare si control în industrie si agricultura. Proiect IMPACT „DAVID-MCIA” nr. 246/314/2006. Director proiect: prof.dr.ing. Radu I. Munteanu

13
Retea colaborativa pentru cercetarea efectelor poluantilor din mediu asupra sanatatii, în cadrul unor metasisteme complexe. MEC – CEEX (Remediu) – Modul 1, Cod 3.1.5; 2006-2008. Director proiect: prof.dr.ing. Radu I. Munteanu

14
Solutii integrative de asistenta psihologica a angajatilor . Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei si Cercetarii, Programul INOVARE, Partener: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 2007-2009. Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Radu Munteanu

15
Promovarea materialelor si structurilor feromagnetice performante în constructia masinilor electrice. Contract CNCSIS tip A, nr. 2930/2006, nr. tema A24, cod CNCSIS 796. S.l.dr.ing. Radu A Munteanu

16
Dezvoltarea unor tehnici de masurare utilizând transformata Hilbert. Metodologii si Aplicatii. Contract 24/2007, tema A15, Cod CNCSIS 1556. Director contract: prof.dr.ing. Gheorghe TODORAN
17
Modelarea matematica a câmpului electromagnetic al senzorilor cu fibra optica, utilizând metoda elementelor finite. Contract 2783/2006, Tema A12. Cod CNCSIS 1299/2006. Director de proiect: Prof. Dr.ing. Ioan G. TÂRNOVAN .

18
Cercetari in domeniul traductoarelor galvanomagnetice cu aplicatii in masurari electrice Contract 432/2007, Cod CNCSIS 432/2007, Director de proiect ing. Bogdan TEBREAN

19
Sustinerea integrarii cercetarii romAnesti In domeniul poluarii electromagnetice în retele, programe si parteneriate europene de profil. Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei si Cercetarii, Programul „Cercetare de excelenta”, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica. Proiect CEEX - MODUL III, Contractor titular: Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iasi. Contractor asociat - Partener P2 : Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 2006-2008. Responsabil colectiv: Conf. dr. ing. Radu Adrian Munteanu

20
Dezvoltarea tehnicilor aplicative de detectie sincrona In timp discret pentru masurarea parametrilor circuitelor electrice, Contract AT CNCSIS 2007, director de contract Conf. dr. ing. Radu Adrian Munteanu

21
Sistem de automatizAri complexe modulare cu dispecerizare la distanta pentru controlul fluxului tehnologic al morilor de grAu Si/sau porumb – AUTMPG , Contract de finantare nr. 1250/2007, PN II Inovare: Contractor asociat – Partener P1: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 2007-2009. Responsabil proiect: Conf. dr. ing. Radu Adrian Munteanu

22
Sistem automat cu control în timp real configurabil si modular pentru obtinerea furajarii combinate la specia caprine , Contract de finantare nr. 11/ 19.09.2007, PN II Inovare: Contractor asociat - Partener P1: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 2007-2009. Responsabil proiect: Conf. dr. ing. Radu Adrian Munteanu