Despre noi...

Orice activitate umana se apreciaza dupa consistenta a trei bugete: bugetul de timp, bugetul de erori si bugetul de cost. Domeniul masurarilor în general, înglobeaza studiul acestor bugete. În particular masurarile electrice si electronice reprezinta cele mai avansate forme de studiu teoretic si aplicativ cu acoperire generala pentru toate marimile fizice. De ce? Pentru ca actualmente, tendinta generala este ca majoritatea marimilor fizice sa fie convertite in marimi electrice, masurarea lor, urmând sa se faca indirect, utilizând instrumente de analiza simple si eficiente proprii sistemelor electrice. Astfel instrumentele electronice de masurare au evoluat de la aparate de panou, la instrumente virtuale, create pe calculator, ce ofera o gama practic nelimitata de posibilitati. La ora actuala, aparatele si sistemele de masurare opereaza cu semnale de masurare în timp deplasat, implementând operatori si functii complexe de circuit. Ele au ajuns sa domine piata echipamentelor de profil, datorita unor avantaje incontestabile: precizie ridicata, viteza de lucru sporita, posibilitati multiple de lucru, grad mare de complexitate si programabilitate, posibilitati sporite de integrare în sisteme de masurare complexe, fiabilitate si facilitati de autotestare.
Masurarile Electrice si Electronice au la baza doua filozofii generale: Masurarile Electrice Analogice care se fundamenteaza pe proprietatile topologice ale circuitelor si Masurarile Electrice si Electronice Digitale care se fundamenteaza pe stiinta Procesarii Numerice a Semnalelor.
Catedra de MASURARI ELECTRICE din cadrul facultatii de Inginerie Electrica a Universitatii Tehnice Cluj-Napoca are urmatoarele directii de studiu si cercetare:
• Analiza si prezentarea datelor de masurare.
• Fiabilitatea si controlul statistic al datelor.
• Masurarea marimilor electrice.
• Achizitia datelor de masurare.
• Instrumentatie electronica: Osciloscopul în timp real, osciloscopul cu esantionare, analizoare de forma de unda, analizoare de spectru.
• Sisteme avansate de interfatare a instrumentatiei electronice.
• Procesarea semnalelor de masurare.
• Senzori integrati în instrumentatia de masurare.
• Tehnologia senzorilor. Aplicatii.
• Sisteme de instrumentatie si imagistica virtuala.
• Masurarea marimilor neelectrice.
Aceste directii de studiu si cercetare au un suport logistic de laboratoare pentru masurari, verificari, etalonari, expertize si testari.
Care este telul formativ si umanist al disciplinelor de profil de masurari? Raspunsul îl vom descoperi împreuna. Cu cât ne apropiem mai mult de adevarurile importante prin ratiune si studiu, prin metode de masurare si experienta cu atât vom si mai siguri pe noi însine.
Sa mergem mai departe. Sa trecem de la simpla curiozitate la cunoasterea dezvoltata si aprofundata prin anii de studiu si munca. Acesta este telul cel mai înalt pe care îl putem atinge.
 


Prof. dr. ing. Gh. Todoran